Syddjurs skal være børnefamiliernes 1. valg

Alle børn skal have de optimale forhold for at lykkedes her i livet. 

De skal vokse op i trygge rammer, og gå en lys fremtid i møde. 

Jeg vil kæmpe for at børnefamilier samt deres nærmeste får de optimale betingelser for at give deres barn en god start på livet, for det hele starte efter min overbevisning allerede fra barnet ligger i moderens mave. 

Der skal være attraktive tilbud til gravide, så graviditeten forløber så gnidningsfrit som muligt. Dernæst skal dagtilbuddene være fleksible, så man som travl familie kan få hverdagen til at hænge sammen. 

Jeg kan med selvsyn se hvor meget mine børn har udviklet sig de første 1000 dage af deres liv, og i den tid er det yderst vigtigt, at vi giver dem de optimale betingelser for at klare sig godt i fremtiden

Skole- og Dagtilbud skal kunne tilbyde de bedste mulige forhold, således at nuværende borgere samt tilflyttere har et velfungerende system, som ligger helt i top sammenlignet med andre kommuner.

Dette skal sikre at nuværende borgere bliver i kommunen, og at tilflyttere vælger netop Syddjurs når de skal bosætte sig.

Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at sikre gode forhold for dig og din familie, så I kan være sikre på at jeres barn/børn, får den bedst mulige opvækst.

 

Vi skal sikre at vores børn har de bedste forudsætninger for at realisere deres fulde potentiale!

 

En værdig alderdom

De ældre borgere i Syddjurs fortjener en god og tryg ældrepleje.

Disse borgere har arbejdet hårdt, og været med til at skabe den kommune som vi har i dag. 

Derfor skal de og deres pårørende ikke have bekymringer over hvorvidt deres tøj bliver vasket, om de kommer nok i bad eller om der generelt ydes den pleje der er forventet. 

Jeg kender en lang række personer som arbejder med pleje i ældresektoren, og de har en ting til fælles: De er super passionerede omkring deres job! 

Derfor skal kommunen give de ansatte i ældreplejen de optimale betingelser for at kunne yde den pleje der skal til. Derfor nytter det ikke noget, at vi som kommune foretager nedskæringer på dette område, for det bevirker blot at personalet der står tilbage, skal løbe endnu stærkere, og at vores ældre derfor på en dårligere pleje.

 

Vi skal investere mere i dem, som har investeret i os!

Civilsamfundet

De frivillige fællesskaber er vigtige for et stærkt civilsamfund.

Borgerne i Syddjurs skal have mulighed for at deltage i de aktiviteter og fællesskaber som giver dem værdi. 

Hvis vi skal fastholde og tiltrække borger til Syddjurs Kommune, tror jeg på at sammenhængskraften mellem borgerne blandet andet sikre lysten til at bo i kommunen

Jeg ønsker at civilsamfundet skal styrkes og de frivillige foreninger skal have særligt gode vilkår, da det skaber værdi i vores kommune.

Trivsel skabes blandt andet ved at personer lære hinanden at kende, ud fra et frivilligt ønske om fællesskab!

Virksomheder skal kunne vækste

Syddjurs kommune råder over en lang rækker velfungerende virksomheder.

For at de skal kunne vokse endnu mere, er det vigtigt at de får lov til at gøre det de er bedst til; nemlig at udvikle deres virksomhed. 

Virksomhederne skal derfor ikke pålægges en lang række regulativer og anden bureaukrati, men derimod have lov til at gå i den retning som er bedst for dem, og i sidste ende også bedst for kommunen. 

Hvis en virksomhed ønsker at udbygge lagerhaller, lokaler eller sågar flytte til en anden lokation i kommunen, skal processen foregå så gnidningsfrit som overhovedet muligt. Kommunen skal dermed ikke lægge beslag på udviklingen, som potentielt begrænser virksomheden. 

De virksomheder som af den ene eller anden årsag måtte have udfordringer, skal kommunen hjælpe bedst muligt igennem disse.

Man kan sagtens hjælpe dem der har brug for det, uden at stå i vejen for dem der kan selv!

Et bedre liv for borgere med udfordringer

De borgere som måtte have udfordringer i Syddjurs Kommune på den ene eller anden måde, skal kunne leve et liv med værdighed og muligheder.

Borgere som lever med en fysisk eller psykisk lidelse, skal have den hjælp og den omsorg de behøver, og det med respekt for hver enkelt individ og dennes behov.

Sagsbehandlingen i kommunen skal derfor være i top, og tilgodese den enkelt borger, således at der findes den bedste løsning til ham/hende. 

Derudover skal de tilbud der er til denne gruppe mennesker styrkes, således at sociale tilbud som efter min mening udvikler denne gruppe, ikke lukkes ned, men derimod udbygges.

Alle borgere i Syddjurs skal have mulighed for at leve det liv de ønsker!